Dumplings @en

 • 10 g 40 mm

  Russian small

 • 8 g 25 mm

  Penny

 • 11 g 40 mm

  Italian

Dumplings with non-meat stuffing @en

 • 18 g 55 mm

  Wavy

 • 15 g 55 mm

  Triangle

 • 16 g 55 mm

  Russian

Potato dishes @en

 • 100 g 65 mm

  Round zeppelin shape

 • 200 g 120 mm

  Big zeppelin shape

 • 100 g 100 mm

  Small zeppelin shape

 • Kijevo kotletai 510g

  100 g 110 mm

  “Žemaitiška” elongated

 • 100 g 70 mm

  “Žemaitiška” round

Other items @en

 • 100 g 100 mm

  Lithuanian

 • 100 g 100 mm

  Tube

 • 18 g 55 mm

  Mini tschebureki shape

 • 100 g 160 mm

  Small tschebureki shape

 • 150 g 240 mm

  Big tschebureki shape

 • 6 g 30 mm

  Lazy dumpling