PROJEKTO „UAB „JUDEX“ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą.

UAB „Judex“ įgyvendina projektą „UAB „Judex“ atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų įrengimas“. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Siekis prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimo ir aukštos gamybos proceso metu patiriamas išlaidos paskatino UAB „Judex“ inicijuoti projektą, kurio metu numatoma įdiegti saulės elektrinę. Tuo tikslu įmonė atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 497,7 kW saulės elektrinę.

Projekto trukmė  2023-10-09 – 2025-10-31 

Projekto vertė 372 190,08  EUR, iš kurių 234 178,05 EUR ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo.

2022-04-15

„UAB „Judex“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose“

UAB „Judex“ 2022 m. sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „UAB „Judex“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0248. Dėl pandemijos projektas užbaigtas vėliau nei buvo planuota projekto paraiškoje. Viso projekto metu sudalyvauta septyniose parodose, Riga Food 2019, Tallinn Food Fair 2019, Riga Food 2020, CNR expo Istanbul 2021, Riga Food 2021, World Food Ukraine 2021, World Food Poland 2022. Projekto veiklos įgyvendintos. Projekto skirtos lėšos įsisąvintos.

Projekto tikslas: Siekti plėsti eksporto apimtis ir išeiti į naujas rinkas.

2022-02-21

UAB Judex kuria ir diegia e.komercijos modelį

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Judex“ įgyvendina projektą „UAB Judex e.komercijos modelio diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1205“

Priemonė: E. Komercijos modelis COVID-19

Projekto tikslas: Įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, kurie įtakos įmonės pajamų augimą. Visos sistemos turės atskiras integracijas su centralizuota ERP sistema, kas leis tiek el. parduotuvių tiek B2B sistemų pilną administravimą bei užsakymų valdymą.

Projekto veikla: kliento multi savitarnos sistemos ir juridinio kliento savitarnos sistemos (B2B) sukūrimo, įdiegimo ir pilnavertės integracijos su kliento naudojama ERP sistema parengimas.

Projekto finansavimas: Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 65 720 EUR

Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 49 290 EUR

Projekto trukmė: 12 mėn.

2019-10-07

UAB „Judex įgyvendina dalinai ES finansuojamą projektą „UAB „Judex eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose

UAB „Judex“- viena didžiausių modernių šaldytų maisto produktų gamybos įmonių Lietuvoje. Veiklą pradėjusi 1995-aisiais metais, įmonė sėkmingai veikia Lietuvos ir užsienio rinkose. Į užsienį eksportuojami ne tik Lietuvos rinkai skirti gaminiai, bet ir produkcija, pagaminta pagal užsakovų pageidavimus bei receptūras. Įmonėje per parą pagaminama ir realizuojama apie 25 tonos produkcijos. Produktai yra aukštos kokybės, o jų asortimentą sudaro apie 70 pavadinimų saugiai ir ekologiškai įpakuotų gaminių. Atsižvelgdama į Europos tendencijas ir besikeičiančius mitybos poreikius, įmonė asortimentą nuolat atnaujina ir vartotojams pasiūlo naujų gaminių.

Sparčiai augant šaldytos produkcijos konkurencijai vietinėje rinkoje, UAB „Judex“ siekia plėsti eksporto apimtis ir išeiti į naujas rinkas. Tuo tikslu įmonė įgyvendina projektą „UAB „Judex“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose“. Projekto Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-05-0248. Projekto trukmė 18 mėn. Projekto vertė- 71.666,00 Eur. Projektui skirto finansavimo suma- 35.833,00 Eur. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja sudalyvauti 7 parodose: Anuga Food Fair 2019, Riga Food 2019, 2020, Tallinn Food Fair 2019, 2020, Food Expo Greece 2020 ir Food Expo 2020.

Sėkmingai įgyvendinus projektą,   įmonės eksporto apimtys per 3 metus po projekto įgyvendinimo turėtų išaugti daugiau nei 300 proc. Eksporto rinkos, į kurias įmonė žada plėstis apima Vokietiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Didžiąją Britaniją, Airiją, Latviją, Lenkiją, Švediją, Azerbaidžaną, Norvegiją, Prancūziją, Čekiją, Bulgariją.

 

2015-09-25

UAB „JUDEX“ pristatė savo paslaugas bei gaminius tarptautinėse parodose

2015 m. rugsėjo mėnesį UAB „JUDEX“ baigė įgyvendinti projektą „UAB „JUDEX“ produktyvumo didinimas“. Projekto įgyvendinimo metu dalyvaudama Lenkijoje ir Latvijoje vykusiose tarptautinėse parodose įmonė pristatė savo paslaugas bei gaminius ir supažindino šių parodų lankytojus su šaldytų pusgaminių technologijų sektoriaus Lietuvoje augimu, specialistų ir paslaugų nauja kokybe bei dideliu konkurencingumu šių paslaugų įkainiu mūsų šalyje.

Įmonė „UAB „JUDEX“ užsiima šaldytų maisto produktų gamyba ir pardavimu Lietuvoje bei užsienio šalyse.

Pagrindinis dalyvavimo parodose tikslas buvo užmegzti ryšius su potencialiais klientai ir partneriais, kurie norėtų išbandyti UAB „JUDEX“ teikiamas paslaugas bei įsigyti gaminių. Pagrindinė paslauga, kurią įmonė pristatė šiose parodose, buvo įvairių šaldytų pusgaminių tiekimas pagal kliento poreikius – restoranams, kavinėms, viešbučiams ir gyventojams.

Projektas UAB „JUDEX“ „Naujos galimybės“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-228) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,07 mln. eurų, iš kurių 0,04 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.