Dokumentą rasite čia: Kokybės politika

UAB Judex kokybės ir maisto saugos politik

MŪSŲ VIZIJA

Būti lyderiu šaldytų maisto pusgaminių rinkoje gaminant ir pateikiant vartotojui kokybiškus, saugius produktus.


TIKSLAS

UAB “Judex” įmonė, gaminanti šaldytus maisto pusgaminius vartotojams ir klientams, įsipareigoja tenkinti jų reikalavimus, pateikiant saugius ir sveikus produktus, užkertant kelią neatitikimams visose produktų judėjimo stadijose.

SIEKIANT ŠIO TIKSLO, PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, atitikti įmonei taikomus teisės aktų ir kitų norminių dokumentų bei suinteresuotų pusių keliamus reikalavimus.
 • Užtikrinti maisto saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui.
 • Nuolat tobulinti gamybos technologiją bei gaminamus produktus.
 • Laiku aprūpinti vartotojus ir klientus pilnaverčiais, kokybiškais ir saugiais maisto produktais.
 • Jautriai reaguoti į mūsų vartotojų reikmes ir atitinkamai į jas atsiliepti.
 • Nuolat gerinti integruotos maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių standartų EN ISO 9001 ir LST EN ISO 22000, rezultatyvumą.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir savo darbą pagal pareigas ir kompetenciją.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Gerinti darbo sąlygas ir diegti modernią gamybos įrangą bei technologijas.
 • Skirti pakankamus išteklius organizacijos verslo tikslų, kokybės ir maisto saugos politikos įgyvendinimui.
 • Gerbti kiekvieno darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į sėkmingą bendrovės darbą.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.